QR CODE CHỐNG BÁN LẤN VÙNG LẤN TUYẾN

Bán lấn vùng là gì? Là hiện tượng đại lý phân phối hàng hóa sai khu vực được quy định. Ai là người bán hàng sai khu vực? Chủ đại lý phân phối Nhân viên kinh doanh Khách buôn sỉ Hậu quả của việc bán lấn vùng là: Đánh giá sai về mức độ tiêu […]

13/11/2018

Xem thêm