QR CODE QUẢN LÝ SẢN PHẨM, IN TRỰC TIẾP TRÊN BAO BÌ

Trách nhiệm của Quản lý Sản phẩm (Product Manager) bao gồm nhiều khâu khác nhau trong sản xuất; từ xử lý và triển khai sản phẩm, chất lượng, thủ tục giao nhận và sản xuất hàng loạt đến giá thành và chiến lược.

Vai trò bao gồm thực hiện chiến lược cả ngắn hạn lẫn dài hạn cho khu vực, đồng thời đảm bảo là chúng phù hợp với chiến lược toàn cầu của công ty. Đảm bảo mọi đơn báo giá đều được gửi đến các nhà cung ứng phù hợp nhất và phương pháp định giá của chúng ta được áp dụng mỗi ngày.

Việc quản lý sản phẩm sau khi xuất khỏi kho hàng của doanh nghiệp sẽ được thực hiện bởi QR Code động, và sẽ được quản lý và in trực tiếp mã Qr Code đó trên bao bì dựa trên hệ thống sản xuất và dây chuyền của doanh nghiệp.

Giải pháp này giúp cho Doanh nghiệp sản xuất sản lượng nhiều, tiết kiệm được chi phí dán tem, chi phí in ấn tem…. Thay vào đó, sẽ chủ động in trực tiếp mã Qr code trên từng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *