QR CODE QUẢN LÝ KHO

Công việc quản lý kho luôn đòi hỏi sự chính xác cao nhất về các thông tin liên quan đến hàng hóa như: Thông tin cơ bản Thông tin sản xuất Thong tin phân phối Thông tin tồn kho Thông tin chất lượng Tên hàng hóa, hình ảnh, giá, quy cách… Ngày sản xuất, ngày […]

13/11/2018

Xem thêm